Afgrænsning og metode for CSR Rapport 2011

TDC's CSR Rapport 2011 er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne for bæredygtighedsrapporter, G3, beskrevet i Global Reporting Initiative (GRI). G3 er en frivillig standard for bæredygtighedsrapporter, som giver mulighed for at rapportere på A, B eller C niveau samt mulighed for ekstern verificering. TDC har valgt at rapportere på C-niveau og på samlet set 88 indikatorer. TDC har valgt selvevaluering. Nedenfor findes et link til GRI-indholdsindekset, der giver et overblik over placeringen af indholdet i TDC’s CSR-rapport efter G3 retningslinjerne.

TDC's rapportering af samfundsansvar er baseret på en ledelsesbeslutning, hvor flere afdelinger i TDC giver input samt involveres i udvikling og rapportering af TDC's Corporate Social Responsibility. Rapporteringen bygger på TDC's strategi for Corporate Social Responsibility, og dette afspejles i valget af relevante rapporteringsindikatorer.

Indikatorerne er udvalgt på baggrund af en screening med inddragelse af flere afdelinger i TDC – herunder Miljø, Sourcing, People & Culture og Stakeholder Relations. Screeningen er foretaget efter en væsentlighedsvurdering baseret på en score mellem 1 og 5, hvor 1 er "ikke væsentlig" og 5 er "afgørende". Ikke væsentlig betyder i denne sammenhæng uden/meget lille relevans for TDC's forretningsførelse og interessenter, mens afgørende betyder forretningskritisk/høj relevans for TDC's interessenter. Eksterne interessenter er ikke inddraget direkte, men indgår som en del af væsentlighedsvurderingen hos de enkelte afdelinger. TDC opererer i dag kun på det nordiske marked, hvorfor nogle af globaliseringens problemstillinger anses som mindre relevante for virksomheden. Dette har også indflydelse på relevansvurderingen af rapporteringsindikatorer. TDC er dog opmærksom på virksomhedens indflydelse globalt i forhold til TDC’s leverandørkæde.

TDC har valgt at vægte den praktiske tilgang til rapportering højere end fuldstændighed. Det afspejles bl.a. i delvis rapportering på en række indikatorer samt manglende fuldstændighed i forhold til bæredygtighedsprincipperne på en række indikatorer.

Rapporten dækker over kalenderåret 2011 og udgives årligt samtidig med virksomhedens årsrapport i februar.

Rapporten dækker moderselskab samt danske og nordiske datterselskaber, der var 100 pct. ejet af TDC gennem hele 2011. Det inkluderer TDC Sverige, TDC Norge, TDC Finland, YouSee, NetDesign, Dansk Kabel TV, Telmore, Fullrate, Onfone, M1 og Unotel.

På HR-området har TDC dog valgt en decentral håndtering. Dette sker i respekt for de enkelte kulturer i datterselskaber og betyder, at der kun kan rapporteres fuldt på TDC Danmark samt YouSee og kun delvis på de øvrige danske datterselskaber ift. resultatindikatorer LA1-LA14. De nordiske datterselskaber rapporteres ikke på dette område. Se liste over virksomheder i TDC's årsrapport under afsnittet TDC Koncernen.

CSR-rapporten dækker over emnerne: Digitalt Danmark, Kundetryghed, Miljø, Medarbejdertrivsel og mangfoldighed samt Sociale partnerskaber. Emnerne er udvalgt i overensstemmelse med målsætningerne for de overordnede områder i TDC’s CSR-strategi.