CSR styrker TDC

I 2011 har TDC arbejdet videre med virksomhedens ansvarlighed og bæredygtighed på baggrund af den CSR-strategi, der blev vedtaget i 2010, og som omfatter hele TDC Koncernen inkl. nordiske og danske dattervirksomheder. Denne strategi understøtter TDC’s ambition om at blive den stær­kes­te førsteoperatør blandt teleselskaber i Europa i 2012 målt på indtjening, kundetilfredshed og medarbejder­stolthed samtidig med, at vi fortsat er rygraden i Danmarks kom­muni­kationsinfrastruktur, der er en af de førende i verden.  For arbejdet med CSR er med til at sikre opmærksomhed om behov og forventninger hos omgivelserne, sætte fokus på innovation og understøtte virksomhedens omdømme i samfundet.

Konkret har TDC's arbejde med ansvarlighed og bæredygtighed været struktureret efter de fem fokusområder, der er defineret i CSR-strategien, og som er udvalgt på baggrund af deres strategiske kobling til TDC's kerneforretning. Til hvert fokusområde er der tilknyttet en række ansvarspersoner, der skal sikre fremdrift og opfyldelse af de målsætninger, som er fastsat på hvert område.

De fem fokusområder er:

  • Digitalt Danmark
  • Kundetryghed og -tillid
  • Klima og miljø
  • Medarbejdertrivsel og -mangfoldighed
  • Sociale partnerskaber

I 2011 er der foretaget enkelte mindre opdateringer af CSR-strategien, ligesom det er blevet vedtaget, at arbejdet med CSR skal være forankret i og eksponere de nye værdier for TDC, der er blevet defineret i 2011. Grundlæggende vil TDC bruge sine kernekompetencer, sit engagement og nærvær til at fremme en bæredygtig udvikling af samfundet i henhold til de fem fokusområder.

TDC_diagram_DA.png