Røde Kors

I 2011 fortsatte TDC det stærke samarbejde med Røde Kors, der begyndte i 2009. Dette partnerskab har været fokuseret på at understøtte Røde Kors' arbejde med humanitære katastrofer og indbefatter blandt andet udlån af lagerkapacitet hos TDC til opbevaring og vedligeholdelse af nødhjælpsudstyr, der med kort varsel skal kunne sendes til katastrofeområder ude i verden.

Ved udgangen af 2011 fornyede TDC partnerskabet med Røde Kors i yderligere en treårig periode fra 2012 til udgangen af 2014. Fremadrettet vil samarbejdet blive udvidet fra understøttelse af arbejdet i katastrofeområder til også at fokusere på aktiviteter, hvor TDC kan bidrage til Røde Kors' indsats for udsatte grupper i Danmark. Dette vil fortrinsvist ske ved at inddrage TDC's kernekompetencer og ressourcer inden for kommunikationsteknologi til at skabe nye muligheder for nærvær og netværk blandt disse grupper.