Danmarks Indsamling

I lighed med tidligere år bidrog TDC i 2011 til opsætningen og afviklingen af Danmarks Indsamling, der er en landsdækkende begivenhed, hvor der samles ind til bestemte humanitære formål og udviklingsprojekter.

TDC har i den forbindelse gratis stillet med både medarbejdere og teknik, der tilsammen gjorde det muligt at indsamle bidrag via opkald og sms. Således bidrog TDC væsentligt til, at der i januar blev indsamlet over DKK 87 mio. til fordel for unge i Afrika.

På baggrund af den akutte tørke og hungersnød på Afrikas Horn i 2011 blev der i august arrangeret en ekstraordinær indsamling under overskriften 'Afrika Nu! ', hvor TDC i lighed med Danmarks Indsamling støttede op med medarbejdere og teknik. Herved blev det muligt at indsamle over DKK 110 mio. til fordel for katastrofens ofre.