Målsætninger for CSR - 2012 og frem

Digitalt DanmarkDigitalt Danmark
Initiativ Ambition KPI Baseline
IT i skoler og uddannelser TDC vil øge sit engagement i udviklingen og levering af digitale uddannelsesmetoder, med det formål at gøre smartphones og tablets en integreret del af undervisningen i skoler og uddannelsesinstitutioner, og derved facilitere nye og kreative læringsmetoder.

500% stigning i antallet af elever / studerende, der har gavn af digitale uddannelsesløsninger, hvor TDC er engageret ved udgangen af 2014

4 skoleklasser i alt i 2011; 3 klasser på folkeskoleniveau, 1 klasse på gymnaiseniveau
Telemedicin TDC vil øge sit engagement i udviklingen og leveringen af digitale sundhedsløsninger, med det formål at gøre telemedicin en mere almindelig anvendt teknologi og derved bidrage til større patienttilfredshed og produktivitetsforbedring. 500% stigning i antallet af patienter, der har gavn af TDC’s telemedicinske løsninger ved udgangen af 2014 33 patienter i 2011
Mod fuld dækning TDC vil øge brugen og dækningen af bredbånd i Danmark, og derved understøtte digitaliseringen og forbinde det danske samfund Bredbåndsdækning (10-20 Mbit/s) af 89% af danske husstande ved udgangen af 2015, og introduktion af ’parbinding’ og ’vectoring’-teknologier i 2013 TDC og YouSee kan levere højhastighedsbredbånd (10-20 Mbit/s) til 87 % af danske husstande ved udgangen af 2011.
KundetryghedKundetryghed
Initiativ Ambition KPI Baseline
Ansvarlig brug af mobiler i trafikken TDC vil bidrage til øget opmærksomhed og ændring af adfærd omkring ansvarlig brug af mobiltelefoner i trafikken, og derved bidrage til større kundesikkerhed og færre trafikuheld. Ved udgangen af 2012 kender 6% af befolkningen (uhjulpet) til TDC’s deltagelse i kampagne om trafiksikkerhed i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik

                                                          4% i 2011

Digital etikette for børn og unge TDC vil bidrage til uddannelse af børn og unge med henblik på at skabe større opmærksomhed om faldgruber i online tjenester, og derved støtte ansvarlig brug af kommunikationsteknologier og færre tilfælde af chikane på nettet. Styrke opfattelsen hos kunder af TDC som “troværdig og pålidelig” med 5 point ved udgangen af 2012 67 point (december 2011)
Filtre til internet og mobil teknologi TDC vil sørge for løbende udvikling og forbedring af internet filtre, der forbygger spam, hacking, børnepornografi etc. samt filtre til mobilen, der stopper spoofing etc. Styrke opfattelsen hos kunder af TDC som “troværdig og pålidelig” med 5 point ved udgangen af 2012 67 point (december 2011)
MiljøMiljø
Initiativ Ambition KPI Baseline

Reduktion af CO2-udledning

TDC vil drive en 40% reduktion af koncernens CO2-udledning, primært via ny rejsepolitik (anbefalinger vedr. videomøder, elbiler, cykling og offentlig transport) og gennem opgradering til mere energieffektivt udstyr. Reduktion af CO2-udledning med 40% i 2020 i forhold til 2010. Årligt mål på 4% reduktion.

150.000 tons CO2 udledt i 2010

Reduktion af CO2-udledning fra TDC’s produkter

TDC vil sikre en samlet reduktion i CO2-udledning gennem reduceret el-forbrug fra TV-produkter og/eller bredbåndsprodukter fra TDC. Sikre markant reduktion af CO2 udledning fra TDC’s produkter inden udgangen af 2013 (nærmere definition af KPI og baseline afventer) Under etablering

Reduktion af miljøpåvirkning fra TDC og kunder

TDC vil sikre en samlet reduktion af miljøpåvirkningen fra TDC’s platforme, medarbejdere og kunder via øget genbrug og ansvarlig håndtering af miljøskadeligt affald Nye KPI’er skal udformes i Q1 2012 på baggrund af en evaluering af den nuværende indsats Under etablering
MedarbejdereMedarbejdere
Initiativ Ambition KPI Baseline

Kvinder i ledelse og bestyrelser

At være førende i arbejdet med at få flere kvinder i ledelser i Danmark, og derved være en rollemodel for andre virksomheder og sikre optimal realisering af TDC’s ledelsespotentiale 33% kvinder blandt topledere i TDC i 2015, og 25% ved udgangen af 2012 22,4 % ved udgangen af 2011

Mangfoldighed

Vores arbejdsstyrke skal afspejle og gøre brug af forskelligheden i det danske samfund Relevante fokus- projekter vil blive udformet og igangsat Q1 2012 Under etablering

Inklusion af personer med specielle behov og handicaps

Sikre TDC’s position i spidsen af virksomheder, der hyrer personale med specielle behov, og derved ansætter unikke kompetencer og viser social ansvarlighed. Relevante fokus- projekter vil blive udformet og igangsat Q1 2012 Under etablering
Sociale partnerskaberSociale partnerskaber
Initiativ Ambition KPI Baseline
Deltagelse i Danmarks Indsamling Udbygge TDC’s omdømme, som den engagerede danske televirksomhed, der støtter store nationale indsamlinger og sikrer at de humanitære organisationer har den bedst mulige tekniske platform til indsamling af donationer Øge befolkningens opmærksomhed omkring TDC’s engagement i velgørenhed (defineres nærmere Q1 2012) Under etablering
Frivilligt arbejde via “TidsBanken” Skabe endnu bedre rammer for medarbejdere til at støtte velgørenhed gennem frivilligt arbejde, og opmuntre dem til at gøre det i forbindelse med relevante projekter. Øge befolkningens opmærksomhed omkring TDC’s engagement i velgørenhed (defineres nærmere Q1 2012) Under etablering
Ad hoc indsamlinger til akutte katastrofer Udnytte TDC’s kompetencer til at støtte specifikke humanitære organisationers arbejde og donere penge, mandskab og ressourcer til udvalgte velgørende organisationer Øge befolkningens opmærksomhed omkring TDC’s engagement i velgørenhed (defineres nærmere Q1 2012) Under etablering

Noter

  • 'KPI' er en forkortelse, der står for det engelske begreb 'Key Performance Indicator', og som kort fortalt er et indsats- og resultatmål for en given målsætning. Med andre ord er en KPI et konkret og målbart resultatmål, der skal tjene til at sætte fokus på opnåelse af en bredere målsætning. En KPI på miljøområdet kan eksempelvis være at reducere strømforbruget med en bestemt mængde.
      
  • 'Baseline' er det udgangspunkt, som der arbejdes ud fra i forhold til at nå en bestemt KPI.
      
  • I forhold til TDC's Årsrapport for CSR for 2010 er der foretaget en række justeringer angående de opstillede målsætninger, da flere af de overordnede KPI'er i praksis viste sig at være enten umålbare eller overlappende. Det er derfor blevet besluttet for CSR Årsrapporten 2011 at annullere de overordnede målsætninger, der blev formuleret i sidste rapport, og i stedet koncentrere opmærksomheden om de tre KPI'er, der hører under hvert af de fem fokusområder