Medarbejdertrivsel

Henover de seneste fem år har den overordnede medarbejdertilfredshed været stigende. I 2011 opnåede TDC Koncernen en samlet medarbejdertilfredshedsscore på 79 point, hvilket udgjorde en pæn stigning i forhold til 2010. Der er flere årsager til de flotte resultater, bl.a. en målrettet indsats på at forbedre trivslen gennem god ledelse samt den store fokus i koncernen på at forbedre kundeoplevelser.

Den målrettede indsats og klar prioritering af at forbedre kundetilfredsheden i TDC giver mening for medarbejderne og skaber en øget stolthed over at være en del af de resultater, som TDC skaber. Sideløbende arbejder vi målrettet på at styrke vores ledelse, eksempelvis gennem en højt prioritering af kompetenceudviklingssamtaler. Generelt prioriteres kompetent og nærværende ledelse i dagligdagen højt, hvilket har en stor betydning for medarbejdernes trivsel i hverdagen.

I 2011 reducerede TDC også det gennemsnitlige antal sygedage blandt langtidssyge med 8 %. Det gjorde vi bl.a. ved fortsat fokus på den tidlige opmærksomhed og med en målrettet indsats for at finde løsninger til at muliggøre hurtigere delvis tilbagevenden til arbejdet. Samtidig reducerede vi sygefraværet fra 3,0% til 2,9%. I 2012 vil dette fokus fortsætte, og TDC forventer – udover fortsat at reducere antallet af langtidssygedage – også at sætte fokus på at reducere det hyppige fravær.