Mangfoldighed og ligestilling

TDC har sat klare mål for udbredelsen af kvinder i ledelse og arbejder med mangfoldighed i bred forstand, hvilket skal være med til at sikre en øget mangfoldighed – både blandt ledere og medarbejdere generelt. Således skal mindst 33% af de 250 øverste ledere i TDC Danmark være kvinder ved udgangen af 2015. Og vi vil løbende iværksætte initiativer for at fremme mangfoldighed. I løbet af 2011 har vi i samarbejde med partnere arbejdet på at udvikle aktiviteter til 2012, der skal sætte fokus på at udnytte fordelene ved mangfoldighed bedst muligt.

TDC har også fokus på ligestilling i forhold til forældreorlov, herunder gennem 'Fars Kram' ordningen, som gør det muligt for alle fædre at tage op til i alt 13 ugers barselsorlov – et tilbud som over 70% af de nybagte fædre benyttede sig af i 2009, 2010 og 2011. Ved at støtte op om barsel til mænd er denne ordning samtidig et bidrag til større ligestilling i samfundet generelt. Dette tilbud gælder også for homoseksuelle forældre, som TDC har givet samme muligheder for barsel som alle andre ansatte.

Endelig har TDC i 2011 fortsat sit samarbejde med Specialisterne, en virksomhed for mennesker med autismespektrum, som løser specialopgaver med en fejltolerance på nul for TDC. TDC har samarbejdet med Specialisterne siden virksomheden blev dannet i 2004 af en tidligere TDC-medarbejder.