Medarbejdertrivsel og mangfoldighed

TDC har gennem flere år stræbt efter at være en mangfoldig arbejdsplads med plads til alle typer medarbejdere. Vi har sat fokus på mangfoldighed, fordi vi fortsat har brug for dygtige medarbejdere uanset køn, etnicitet, funktionsevne eller seksualitet. Samtidig er TDC en virksomhed, som mange danskere handler med, og derfor ønsker vi som virksomhed også at afspejle det danske samfund.

Med TDC’s mangfoldighedsstrategi har vi etableret en ramme, som kan sætte mangfoldighedsindsatsen i system. Ved at arbejde strategisk med mangfoldighed vil vi udnytte bredden og variationen i medarbejdernes kompetencer med henblik på at skabe variation og nytænkning i det daglige arbejde.

I TDC har vi også fokus på medarbejdernes trivsel, og vi mener, at trivslen er tæt forbundet med medarbejdernes sundhed. Derfor har vi en arbejdsmiljøpolitik med klare mål for reduktion af arbejdsulykker samt mål for reduktion af langtidssygefravær.

Læs mere om vores aktiviteter inden for dette fokusområde ved at klikke på menupunkterne ovenfor