Sikker brug af TDC-produkter

TDC indledte i 2011 et treårigt samarbejde med Rådet for Sikker Trafik om en række kampagner, der sætter fokus på sikker brug af mobiltelefoni i trafikken. Hermed ønskede TDC at handle proaktivt og at tage et medansvar for, at vores produkter bliver brugt på en sikker måde. En evaluering af kampagnen i 2011 viste, at 65% af respondenterne havde kendskab til kampagnen, og at et stort flertal havde et positivt indtryk af den.

TDC var i 2011 også blandt initiativtagerne bag projektet 'Det Digitale Spejl', der omfattede en stor skolekampagne, der havde til formål at sætte gang i nogle diskussioner og gøre eleverne bevidste om, hvordan de bruger nettet og de sociale medier. Med denne kampagne gjorde TDC således en aktiv indsats for at sikre, at unge mennesker bliver godt rustet til at bruge de digitale medier på en tryg og sikker måde.

Endelig har TDC også i 2011 opretholdt det høje sikkerhedsniveau for vores internetbaserede og mobile tjenester, der bl.a. inkluderer TDC's generelle spam- og virusfilter, som hver måned stopper ca. 270 millioner spammails, inden de når kundernes indbakker.*) Ligeledes tilbyder vi fortsat kunderne råd og informationer om IT-sikkerhed gennem vores sikkerhedsportal.


*) I forhold til 2010 har TDC oplevet en nedadgående tendens for antallet af spammails, hvilket er en del af en international trend, der sandsynligvis skyldes nedlukning af flere såkaldte 'botnets'.