Forbedret kundedialog

I 2011 fortsatte TDC med at udbygge den proaktive dialog med kunderne gennem sociale medier som Facebook og Twitter, hvor vi inviterer kunder og danskerne generelt til at give os feedback på produkter mv. Og vi får løbende mere og mere kontakt gennem disse kanaler; i løbet af 2011 er vi gået fra at have 2.600 til ca. 22.000, der 'synes godt om' TDC på Facebook. Dem sørger vi for at holde opdateret om f.eks. nye tiltag og produkter eller i tilfælde af driftsforstyrrelser. 2012 kommer til at byde på en række nye tiltag inden for de sociale medier, herunder øget brug af videoer, eksempelvis for at hjælpe kunderne godt i gang med deres produkter.

Som et særligt tiltag inden for kundedialogen har TDC i 2011 også taget initiativ til øget vejledning i brugen af smartphones, under overskriften 'Kom godt i gang'. Kunderne kan nu i 20 af TDC’s butikker over hele landet booke en gratis uddannelsesseance. Her får de en generel introduktion til opsætning og opstart af apps, mails og brug af internet på telefonen. Eftersom næsten tre ud af fire mobiler, som TDC i dag sælger, er såkaldte smartphones, tager vi på denne måde ansvar for, at vores kunder kan få fuldt udbytte af de mange muligheder ved disse produkter – med mere tilfredse kunder som resultat.