Overblik til gavn for miljøet

I 2011 har vi indsamlet miljødata for hele koncernen, hvilket har medført et betydelig bedre overblik over ressourceforbruget. I den forbindelse har vores miljøchef været rundt i hele TDC Koncernen for at afholde miljøkonsultationsmøder - inklusiv hos de hjemlige datterselskaber samt hos TDC i Norge, Sverige og Finland.  

I 2012 er ambitionen, at kunne måle energiforbrug og andre miljøparametre på et mere detaljeret niveau, for dermed at kunne styre energiforbruget i de enkelte områder og på de enkelte platforme.