Miljøregnskab 2011

Som Danmarks største teleudbyder har TDC datterselskaberne en særlig forpligtelse over for miljøet. For hver gang en af vores kunder løfter røret, sender en mail, besøger en hjemmeside eller streamer musik, så bruger TDC’s systemer strøm.

Derfor har vi i 2011 arbejdet videre med at finde nye løsninger, som kan være med til at reducere energiforbruget og dermed udledningen af emissionsgasser som CO2.

Selvom danskerne i stigende grad gør brug af datanetværket (fast og mobilt) har vores løbende udskiftning til mere energieffektivt netværksmateriel overalt i landet sikret et markant fald i energiforbruget – og dermed også en reduceret udledning af CO2.

Således faldt udledningen af CO2 fra 120.833 tons i 2010 til 113.168 tons i år. Det er en reduktion på hele 7.665 tons CO2 -- svarende til 6,3 pct..

Besparelser uden kompromisser
Ved at tænke og handle energieffektivt har vi i 2011 skåret vores eget elforbrug ned med 4,4 pct., reduceret vandforbruget med 1.500 m3 vand og skåret brugen af papir ned med 260 tons. Desuden har vi reduceret brændstofforbruget til transport med hele 21,3 pct. Besparelserne er endda sket uden at gå på kompromis med den oplevelse, kunderne og medarbejderne har med TDC.

Vi har naturligvis stadig øje for genbrug og genanvendelse af materialer, som samlet har reduceret mængden af affald sendt til forbrænding med 19,2 pct. og øget vores genbrug med 192 tons. Ændringerne i affaldshåndteringen er særligt sket i forbindelse med større interne flytninger, lukning af lokationer samt oprydning på centralerne. Dette sker under den fælles ordning 'Elretur', som sikrer en effektiv og miljørigtig håndtering af elskrot.

I 2011 er den samlede indsats på miljøområdet blevet udvidet, så TDC’s miljøsystem nu er udbredt til hele koncernen, herunder også vores nordiske datterselskaber. Dermed gives et mere præcist billede af den årlige reduktion af emissioner.

 Klima_Miljø_DA-small.png