El-biler på Teglholmen

Som et forsøg har TDC i 2011 stillet to el-biler til rådighed ved lokationen på Teglholmsgade for medarbejdere, som har skullet til møder i Københavnsområdet. Forsøget har været en stor succes og vil formentlig blive fulgt op med test af små varebiler til vores teknikere i 2012.