Ambitiøse klimamål

I 2011 har vi skærpet vores overordnede mål for reduktion af CO2-udledning. Baggrunden er, at vi allerede ved udgangen af 2010 var klart foran vores oprindelige CO2-mål for 2014, eftersom de teknologiske muligheder langt oversteg de forventninger, vi satte i 2007.

Med baseline i 2010 har vi derfor valgt at sigte mod at reducere vores CO2-udledning med 40% frem mod 2020. Det er et mål, som harmonerer fint med både EU’s og Danmarks skærpede klimamålsætninger.

Til formålet har vi internt iværksat mange og store projekter, som skal sikre, at vi når det ambitiøse mål. Eksempelvis arbejder vi systematisk på at sikre, at vores traditionelle telefoniplatforme kan lukkes og slukkes i takt med kundernes migration til andre løsninger.