Klima & Miljø

Hos TDC er vi optaget af hele tiden at arbejde hen imod at gøre vores belastning af miljø og klima så lille som mulig. Det gælder både påvirkninger fra vores egne aktiviteter såvel som konsekvenserne af vores kunders brug af TDC's produkter. Det gør vi både ud fra et ansvar for vores fælles miljø – og fordi det er med til at spare værdifulde ressourcer.

Vi arbejder således ikke kun på at blive grønnere internt i TDC – for vi har størrelsen og forretningspotentialet til også at hjælpe andre med at blive bedre til at passe på miljøet og klimaet. Telefoni, internet eller videokonferencer kan ofte erstatte lange rejser med bil eller fly, og vores produkter kan gøre det nemmere for samfundet som helhed at handle mere miljøvenligt. Derfor har hensynet til miljøet i hele vores forretning været en væsentlig prioritet i mange år.

Læs mere om vores aktiviteter inden for dette fokusområde ved at klikke på menupunkterne ovenfor