Velkommen til vores CSR Årsrapport

Velkommen til vores CSR Årsrapport. Lad mig bruge et par minutter på at præsentere vores arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar i TDC.

Som virksomhed er det vores mission at forbinde Danmark. Vi har selv rigtig mange forbindelser ud i samfundet - gennem vores kunder, vores medarbejdere og vores samarbejdspartnere.

På den måde er vi meget engagerede i det danske samfund, og vi gør en stor indsats for at udvikle Danmark – og give vores bidrag til at løse nogle af de fælles problemstillinger, vi står over for.

I det lys har vi set på vores forretning og vores kompetencer – og så har vi valgt fem fokusområder, der er særligt vigtige for os.

Digitalt Danmark
For det første vil vi gøre en indsats for digitaliseringen i Danmark. Vi er landets største it-virksomhed, og vi tager ansvar for, at Danmark holder sig i front, når det gælder it og digitalisering. Vi udbygger hele tiden vores netværk – og investerer 25 milliarder kr. i det frem mod 2020. På den måde får stadig flere adgang til hurtigere forbindelser og flere tjenester.

Samtidig arbejder vi for at udbrede digitale løsninger i skoler og inden for sundhed og pleje. Det kommer brugerne til gavn – og det sparer samfundet for ressourcer.

Kundetryghed og tillid
Vi tager også ansvar for vores kunder og sørger for, at de kan være fortrolige ved TDC og den nye teknologi. Eksempelvis tilbyder vi gratis vejledning i vores butikker, så vores kunder kan komme godt i gang med at bruge de mange funktioner på deres smartphones. Vi samarbejder også med Rådet for Sikker Trafik om sikker brug af mobiltelefoner i trafikken – f.eks. ved hjælp af håndfrit udstyr.

Klima og miljø
I TDC tager vi også ansvar for vores fælles miljø og klima. Frem mod 2020 vil vi reducere vores CO2-udledning med 40 %. For at nå det mål, mødes vores medarbejdere f.eks. ved videokonferencer i stedet for at rejse på tværs af Danmark, og vi har anskaffet el-biler til de kortere ture i København.

Også over for vores leverandører stiller vi strenge miljøkrav til de produkter, vi sælger videre til kunderne.

Medarbejdertrivsel og mangfoldighed
Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource – og her tager vi naturligvis også ansvar. Vi har fokus på medarbejdernes trivsel, både i dagligdagen og når vi uddanner vores ledere. Faktisk har vi over de seneste fem år opnået en markant stigning i medarbejdertilfredshed – og vi fortsætter indsatsen.

Vi arbejder aktivt med mangfoldighed og giver plads, så forskellighed bliver en styrke. Derfor har vi også som mål, at der skal være flere kvinder blandt vores ledere. Og vi har fokus på, at TDC skal være en attraktiv arbejdsplads for dygtige medarbejdere -- uanset køn, etnisk oprindelse, funktionsevne eller seksualitet.

Sociale partnerskaber
Vi bruger også vores ressourcer og kompetencer til at hjælpe organisationer som Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse med deres gode arbejde. Fx stiller vi lagerplads til rådighed for Røde Kors, så de hurtigt kan sende nødhjælp til katastrofeområder ude i verden.

Og til Danmarks Indsamling er det TDC, der leverer både mandskab og teknikken bag, så vi sidste år var med til at samle 87 millioner kr. ind til Afrikas unge.

Det her var bare en lille introduktion til vores arbejde med CSR i TDC. Jeg håber, du har lyst til at gå på opdagelse i resten af vores CSR Årsrapport for at læse mere. Rigtig god fornøjelse!