Telemedicin

TDC har engageret sig i udbredelsen af telemedicin på tværs af Danmark, da vi ser store perspektiver i at bidrage til løsninger, der kan være med til at reducere antallet af ambulante besøg og indlæggelsesdage for flere patientgrupper – og samtidig gøre det muligt at gennemføre undersøgelser for kroniske patienter direkte fra deres eget hjem. Det giver mulighed for at forbedre livskvaliteten for den enkelte patient samt reducere omkostningerne til sundhedsbehandling og pleje betragteligt.

I løbet af 2011 har TDC understøttet en række konkrete telemedicinske projekter, dels med det Telemedicinske Abonnement og dels med integrerede løsninger. Eksempelvis har vi med 'Projekt Fast Track' udviklet en integreret videokommunikationsløsning inkl. internetforbindelse til patienter tilknyttet Kolding Sygehus med nyopdaget type 2-diabetes, der giver mulighed for, at patienterne hjemmefra kan kommunikere via videolink med sundhedspersonale på sygehuset.

Som et andet eksempel har TDC deltaget i et projekt sammen med Hjørring Kommune, hvor iPads i stuerne på ældrecentre og hos hjemmeboende ældre skal give bedre service og dialog mellem borgere og ansatte i ældreplejen. Her har TDC stået for at levere et mobildata-abonnement til hver af disse tabletcomputere, så der altid er en åben linje mellem borgeren og kommunen.

Mens omfanget af TDC's aktiviteter i 2011 inden for telemedicin ikke har været så stort som håbet, forventes tendensen med stigende udbredelse og anvendelse af telemedicin at accelerere i løbet af 2012, ikke mindst i kraft af et offentligt storskalaprojekt (Klinisk Integreret Hjemmemonitorering). TDC vil fortsat søge at bidrage til denne udvikling med sine erfaringer, ressourcer og kompetencer, med henblik på at understøtte forbedrede patientoplevelser og en effektiv udnyttelse af ressourcerne inden for sundhed og pleje.