IT i skoler og uddannelser

I 2011 har TDC fortsat sit engagement for at udbrede digitale løsninger til skoler og uddannelsesinstitutioner. Ud over det faktum at TDC leverer internet og telefoni til en lang række skoler og institutioner, har TDC også i 2011 fortsat sin indsats for at udbrede brugen af IT-baseret undervisningsmateriale, herunder især integrationen af netværksbaserede tjenester direkte i undervisningen.

Et konkret eksempel er de to projekter ved Ganløse Skole og Vinderslev Skole, der har kørt siden 2010 og involverer brugen af smartphones direkte i undervisningen. Her spiller mobiltelefonerne en helt central rolle i undervisningen, hvor de giver en lang række nye pædagogiske muligheder. F.eks. har man brugt disse smartphones til matematikopgaver, søgning efter information online, til orienteringsløb med GPS, og til at lave videoer. For 2012 er det i øvrigt på tegnebrættet, at pilotprojektet på Vinderslev Skole skal udvides fra nogle enkelte klasser til at dække markant flere elever.

Derudover har TDC været samarbejdspartner på et forsøgsprojekt med iPads til en skoleklasse ved Odder Gymnasium. Her har TDC leveret 3G-abonnement med mobilt data til hver iPad, så eleverne kan få maksimal effekt ud af tabletcomputeren, uanset hvor de befinder sig. Dermed bliver iPad’en et unikt redskab til såkaldt ’mobile learning’ – dvs. læring, som følger eleverne ud af klasselokalet.

Endelig har TDC i 2011 udviklet en videokonferenceløsning til Aalborg Universitet, der har givet en nemmere hverdag og gjort det muligt at reducere mængden af tid og ressourcer, der bliver brugt på rejser for undervisere og ledere mellem universitetets tre lokationer, der er beliggende i Aalborg, Esbjerg og Ballerup. Dermed kan universitetets ansatte nu bruge færre timer i fly og tog – og mere tid på det, der i sidste ende skal komme de studerende og forskningen til gode.

I 2012 vil TDC fortsætte sit arbejde for at fremme den digitale dagsorden i forhold til skole- og uddannelsesområdet ved at synliggøre de mange læringsmæssige fordele og muligheder, og ved at bidrage til udviklingen og udbredelsen af disse løsninger.