Digitalt Danmark

Med fokusområdet 'Digitalt Danmark' vil TDC sætte fokus på den digitale dagsorden og understøtte digitaliseringen på tværs af det danske samfund. Allerede i dag står Danmark stærkt i international sammenligning hvad angår mobildækning, udbredelse af bredbånd og digitale løsninger. Denne position bygger i vid udstrækning på TDC's brede udrulning af både faste og mobile netværk, og vi vil gerne understøtte den fortsatte uvikling af Danmark som digitalt foregangsland – til gavn for borgere, erhvervsliv og samfund som helhed. Derfor fastholder TDC sin ambitiøse plan fra 2010 om at investere 25 mia. kr. i den danske IT-infrastruktur frem mod 2020.

Derudover vil TDC engagere sig med henblik på at fremme udbredelsen af IT og kommunikationsteknologi i danske skoler og på uddannelsesinstitutioner samt understøtte udbredelsen af telemedicinske løsninger og digitale løsninger inden for andre velfærdsområder. Med denne indsats vil TDC således på en gang være med til at udvikle velfærdsydelser, der kommer befolkningen til gode og ruster samfundet til fremtidige udfordringer – samtidig med at forretningsmuligheder udvikles i takt med, at nye teknologiske muligheder åbner sig.

Læs mere om vores aktiviteter inden for dette fokusområde ved at klikke på menupunkterne ovenfor