Gå til din Personlige RapportTilføj side til personlig rapport+
Koncernresultatopgørelse DKKm
  Note 2011 2010
       
Omsætning 4,5 26.304 26.167
       
Transmissionsomkostninger og vareforbrug (7.132) (6.747)
Bruttoavance   19.172 19.420
       
Eksterne omkostninger   (4.215) (4.517)
Personaleomkostninger 6 (4.641) (4.762)
Andre indtægter og omkostninger 7 185 196
Driftsresultat før pensionsindtægter, afskrivninger, amortiseringer og særlige
poster (EBITDA før pensionsindtægter)
10.501 10.337
       
Pensionsindtægter 27 439 435
Driftsresultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA)   10.940 10.772
       
Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse 8 (5.227) (5.356)
Resultat af primær drift før særlige poster   5.713 5.416
       
Særlige poster 9 (864) (1.347)
Driftsresultat   4.849 4.069
       
Resultat af joint ventures og associerede virksomheder 16 (25) 13
       
Dagsværdireguleringer   374 115
Valutakursreguleringer   51 (20)
Renteindtægter og renteomkostninger   (1.305) (1.591)
Finansielle poster 10 (880) (1.496)
       
Resultat før skat   3.944 2.586
Skat af årets resultat 11 (1.131) (782)
Årets resultat fra fortsættende aktiviteter   2.813 1.804
       
Årets resultat fra ophørte aktiviteter 12 (5) 1.203
Årets resultat   2.808 3.007
       
Resultat pr. aktie (EPS) (DKK) 13
Resultat pr. aktie   3,44 3,06
Udvandet resultat pr. aktie   3,44 3,06
Udvandet resultat pr. aktie af fortsættende aktiviteter   3,45 1,84
Udvandet resultat pr. aktie af fortsættende aktiviteter   3,45 1,84
Resultat pr. aktie af ophørte aktiviteter   (0,01) 1,22
Udvandet resultat pr. aktie af ophørte aktiviteter   (0,01) 1,22
Koncernresultatopgørelse DKKm
  Note 2011 2010
       
Omsætning 4,5 26.304 26.167
       
Transmissionsomkostninger og vareforbrug (7.132) (6.747)
Bruttoavance   19.172 19.420
       
Eksterne omkostninger   (4.215) (4.517)
Personaleomkostninger 6 (4.641) (4.762)
Andre indtægter og omkostninger 7 185 196
Driftsresultat før pensionsindtægter, afskrivninger, amortiseringer og særlige
poster (EBITDA før pensionsindtægter)
10.501 10.337
       
Pensionsindtægter 27 439 435
Driftsresultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA)   10.940 10.772
       
Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse 8 (5.227) (5.356)
Resultat af primær drift før særlige poster   5.713 5.416
       
Særlige poster 9 (864) (1.347)
Driftsresultat   4.849 4.069
       
Resultat af joint ventures og associerede virksomheder 16 (25) 13
       
Dagsværdireguleringer   374 115
Valutakursreguleringer   51 (20)
Renteindtægter og renteomkostninger   (1.305) (1.591)
Finansielle poster 10 (880) (1.496)
       
Resultat før skat   3.944 2.586
Skat af årets resultat 11 (1.131) (782)
Årets resultat fra fortsættende aktiviteter   2.813 1.804
       
Årets resultat fra ophørte aktiviteter 12 (5) 1.203
Årets resultat   2.808 3.007
       
Resultat pr. aktie (EPS) (DKK) 13
Resultat pr. aktie   3,44 3,06
Udvandet resultat pr. aktie   3,44 3,06
Udvandet resultat pr. aktie af fortsættende aktiviteter   3,45 1,84
Udvandet resultat pr. aktie af fortsættende aktiviteter   3,45 1,84
Resultat pr. aktie af ophørte aktiviteter   (0,01) 1,22
Udvandet resultat pr. aktie af ophørte aktiviteter   (0,01) 1,22