Gå til din Personlige RapportTilføj side til personlig rapport+

5-årsoversigt

TDC Koncernen   2011 2010 2009 2008 2007
             
Resultatopgørelse DKKm          
Omsætning   26.304 26.167 26.079 26.917 27.951
Bruttoavance   19.172 19.420 19.635 19.678 20.006
EBITDA før pensionsindtægter   10.501 10.337 10.249 9.669 8.911
EBITDA   10.940 10.772 10.536 10.054 9.376
Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse   (5.227) (5.356) (4.659) (4.547) (5.776)
Resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster   5.713 5.416 5.877 5.507 3.600
Særlige poster   (864) (1.347) (1.119) (3.212) 664
Resultat af primær drift (EBIT)   4.849 4.069 4.758 2.295 4.264
Resultat af joint ventures og associerede virksomheder   (25) 13 76 200 266
Finansielle poster   (880) (1.496) (2.064) (2.048) (2.763)
Resultat før skat   3.944 2.586 2.770 447 1.767
Skat af årets resultat   (1.131) (782) (809) (438) 519
Årets resultat af fortsættende aktiviteter   2.813 1.804 1.961 9 2.286
Årets resultat af ophørte aktiviteter¹   (5) 1.203 422 548 1.346
Årets resultat   2.808 3.007 2.383 557 3.632
             
Fordeles således:            
   Aktionærer i moderselskabet   2.808 3.007 2.424 708 3.912
   Minoritetsinteresser   - - (41) (151) (280)
             
Årets resultat eksklusive særlige poster            
Resultat af primær drift (EBIT)   5.713 5.416 5.877 5.507 3.600
Resultat af joint ventures og associerede virksomheder   (25) 3 (1) 222 342
Finansielle poster   (880) (1.496) (2.064) (2.048) (2.763)
Resultat før skat   4.808 3.923 3.812 3.681 1.179
Skat af årets resultat   (1.310) (1.035) (1.085) (722) 321
Årets resultat af fortsættende aktiviteter   3.498 2.888 2.727 2.959 1.500
Årets resultat af ophørte aktiviteter¹   - 413 575 352 198
Årets resultat   3.498 3.301 3.302 3.311 1.698


TDC Koncernen   2011 2010 2009 2008 2007
             
Balance DKK mia.          
Aktiver i alt   65,2 64,8 86,4 100,0 106,1
Rentebærende gæld, netto   (21,0) (22,6) (33,5) (34,9) (41,5)
Egenkapital i alt   22,2 20,9 27,1 31,7 32,2
Gennemsnitligt antal cirkulerende aktier (mio.)   816,7 981,8 990,5 990,5 990,4
             
Pengestrømsopgørelse DKKm          
Fortsættende aktiviteter:            
Driftsaktiviteter   7.177 7.238 7.440 5.743 5.785
Investeringsaktiviteter   (3.637) (3.889) (4.811) 2.096 5.492
Finansieringsaktiviteter   (2.815) (20.091) (10.261) (9.506) (13.770)
Pengestrømme i alt i fortsættende aktiviteter   725 (16.742) (7.632) (1.667) (2.493)
Pengestrømme i alt i ophørte aktiviteter¹   (67) 16.810 1.677 88 7.051
Pengestrømme i alt   658 68 (5.955) (1.579) 4.558
             
EFCF DKKm 4.594 4.515 4.426 2.424 1.995
             
Anlægsinvesteringer DKKm          
Anlægsinvesteringer   (3.421) (3.534) (3.891) (3.975) (3.979)
             
Nøgletal            
Resultat pr. aktie DKK 3,44 3,06 2,45 0,71 3,95
Resultat fra fortsættende aktiviteter, ekskl. særlige poster pr. aktie (EPS) DKK 4,28 2,94 2,75 2,99 1,51
Udbyttebetaling pr. aktie DKK 2,18 - 7,85 0,72 0,70
Bruttomargin % 72,9 74,2 75,3 73,1 71,6
EBITDA-margin før pensionsindtægter % 39,9 39,5 39,3 35,9 31,9
EBITDA-margin % 41,6 41,2 40,4 37,4 33,5
Anlægsinvesteringer/omsætning % 13,0 13,5 14,9 14,8 14,2
Rentebærende gæld, netto/EBITDA før pensionsindtægter x 2,0 2,2 3,3 3,1 4,2
Rentebærende gæld, netto/EBITDA x 1,9 2,1 3,2 3,0 4,0
             
RGU'er (ultimo året) (1.000)          
Fastnet   1.775 1.915 2.045 2.160 2.387
Mobil   3.894 3.607 3.621 3.156 2.926
Internet   1.777 1.807 1.814 1.765 1.737
Andre netværks- og dataforbindelser   62 64 64 63 60
Tv   1.496 1.464 1.395 1.245 1.187
RGU'er i alt   9.004 8.857 8.939 8.389 8.297
             
Indenlandske dual play-bundles   366 304 213 - -
Indenlandske triple play-bundles   145 116 86 - -
             
FTE'er            
Antal FTE'er (ultimo året)   9.816 10.423 11.277 11.772 13.939
Gennemsnitligt antal FTE'er   10.106 10.860 11.519 13.020 14.531

¹ Følgende virksomheder præsenteres som ophørte aktiviteter: Sunrise (frasolgt i 2010), Invitel (frasolgt i 2009) og Talkline (frasolgt i 2007). Andre frasalg indgår i de respektive regnskabslinjer i ejerskabsperioden.