Gå til din Personlige RapportTilføj side til personlig rapport+

Koncernårsrapport

For at gøre denne rapport mere overskuelig og brugervenlig har TDC i år valgt at offentliggøre en koncernårsrapport, som ikke indeholder årsregnskabet for moderselskabet, TDC A/S. I henhold til årsregnskabslovens § 149 er denne koncernårsrapport derfor et uddrag af Selskabets fuldstændige årsrapport.

Den fuldstændige årsrapport, inklusive årsregnskabet for moderselskabet, kan fås ved henvendelse til selskabet, eller den kan ses på og downloades fra www.tdc.dk. Efter godkendelse på generalforsamlingen den 8. marts 2012 kan den fuldstændige årsrapport også fås hos Erhvervsstyrelsen. Fordeling af årets resultat og forslag om udbytte fra moderselskabet fremgår af koncernegenkapitalopgørelsen i koncernårsrapporten.

Den samlede årsrapport har følgende ledelsespåtegning og uafhængige revisors erklæringer: