Gå til din Personlige RapportTilføj side til personlig rapport+

Strategi 2012

Kundetilfredshed

TDC vil fortsat arbejde på at forbedre kundetilfredsheden gennem koncernens TAK- program, der har til hensigt at forbedre kundeoplevelser på tværs af alle kundeberøringsflader med TDC.

Adfærd og kultur

TDC vil fortsætte med at implementere TDC 2.0, et transformationsprojekt til genopbygning af koncernens adfærd og kultur med det formål at skabe bedre resultater samt øget produktivitet og medarbejdertilfredshed.

It-værktøjer

TDC vil forbedre sine it-værktøjer yderligere gennem opdatering af platforme og en mere enkel it-arkitektur.

Økonomisk styring

TDC vil opretholde disciplineret økonomisk styring for at sikre en positiv og forudsigelig pengestrøm samt attraktive afkast til aktionærerne gennem fortsat fokus på anlægsinvesterings- og omkostningseffektivitet.

Infrastruktur i verdensklasse

TDC vil fortsat investere i øget hastighed og større dækning i sin mobilnet- og fastnetinfrastruktur.

Vækst fra mobiltjenester

På privatkundemarkedet vil TDC forbedre sin position inden for mobiltjenester gennem fokus på smartphones, værdiforøgende tjenester og optimering af brandporteføljen.

IP-baserede erhvervsløsninger

TDC vil skabe vækst inden for segmentet erhvervsløsninger ved i stigende grad at bevæge sig mod integrerede løsninger og værdiskabende tjenester i Erhverv samt skabe øget vækst inden for mobiltelefoni, IP-VPN og TDC Hosting i Nordics erhvervsmarkeder.

Multiplay

TDC vil fortsætte med at forny og udvide udbuddet af multiplay-produkter, f.eks. ved lancering af 'quad-play', for at mindske tabet af linjer og opnå øget ARPU.

Hjemmeunderholdning

TDC vil fortsætte med at forny og forbedre udbuddet for at muliggøre adgang når som helst til underholdning og personlige indholdstjenester på tværs af flere platforme.

Digitalisering i den offentlige sektor

TDC vil udnytte sine kernekompetencer og netinfrastruktur til fortsat at udvikle digitaliseringen i den offentlige sektor, primært i sundheds- og uddannelsessektoren.