Gå til din Personlige RapportTilføj side til personlig rapport+

TDC's historie

TDC fylder 130 år den 21. august 2012

Den 21. august 2012 kan TDC fejre sin 130-års fødselsdag. Den dag for 130 år siden stiftedes Kjøbenhavns Telefon Selskab (KTS), som senere blev en del af TDC.

Den 21. august 1882 overtog den daværende førende finansmand i Danmark, C.F. Tietgen, den amerikansk-ejede telefoncentral i Lille Kongensgade i København, The International Bell Telephone Company, for DKK 200.000 og stiftede Kjøbenhavns Telefon Selskab (KTS), senere kaldet Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab (KTAS).

TDC timeline

Telefoni bliver populær

Telefoni blev hurtigt populært, og abonnentbasen voksede hastigt fra 400 i 1882 til 25.000 i 1900. Der etableredes mange lokale telefonselskaber til at betjene det voksende marked, og i slutningen af 1890'erne var der omkring 57 telefonselskaber. For at højne den teknologiske udvikling på et meget fragmenteret marked indførte Rigsdagen i 1897 statslig eneret på anlæg og drift af telefoni. Retten blev givet videre i koncession til et antal af de større regionale selskaber, der kunne leve op til en række teknologiske krav. Som følge heraf skete en konsolidering i markedet, og ved slutningen af det 19. århundrede var der kun givet koncession til 11 selskaber.

Fastnettelefoni

I fastnettelefoniens første år blev telefonabonnenterne primært forbundet via luftledninger, der var fastgjort til stativer på skorstene og hustage. Efterhånden som teknologien udviklede sig, blev hele ledningsnettet omlagt til kabler i jorden. I 1999 nåede TDC op på 3,2 millioner fastnettelefonabonnenter, men i de følgende år begyndte efterspørgslen efter fastnettelefoni langsomt at aftage i takt med mobiltelefonens stigende popularitet.

Telefonistinderne

I de første år blev telefonabonnenterne forbundet til hinanden manuelt af telefonistinder ved omstillingsbordene i telefoncentralerne. Telefonistindernes arbejde var meget krævende og under nøje overvågning. På de store centraler kunne de unge kvinder ekspedere op mod 500 samtaler i timen. Det var først op i 1970'erne, at alle telefoncentraler var fuldt automatiserede.

Tv

Allerede i 1963 var Jydsk Telefon interesseret i kabel-tv, men det var først i 1985, at de dengang fire regionale teleselskaber fik tilladelse til at etablere infrastrukturen for kabel-tv-nettet. Da de tidligere regionale selskaber fusionerede i 1995, samledes tv-aktiviteterne i Tele Danmark Kabel TV, som i 2007 skiftede navn til YouSee. Efterfølgende har løbende opgraderinger af infrastrukturen gjort det muligt at se digitalt tv, HD samt få leveret højhastighedsinternet over kabelnettet. I 2005 gjorde IP-teknologi det muligt at sende tv via TDC's bredbåndsadgang via ADSL, og TDC TV blev lanceret.

Internet

De fire regionale teleselskaber leverede allerede sidst i 1970'erne datatjenester, primært til den finansielle servicesektor. I 1995 begyndte TDC at udbyde internetadgang, som vi kender den i dag, baseret på den standardiserede globale internetprotokol (IP) til virksomheder og institutioner. Det følgende år begyndte Tele Danmark at udbyde internetadgang til privatkunder og fik inden for et år 160.000 kunder. I 1997 oversteg transmissionen af data i Tele Danmarks net den samlede mængde af taletrafik i Danmark. Siden da er datatrafikken fortsat med at stige eksponentielt i takt med en konstant stigende datahastighed fra en målt tophastighed på 64 kbit/s i 1993 til 10 Gbit/s i 2012.

Tele Danmark dannes

I 1990 besluttede Folketinget at samle de regionale teleselskaber, KTAS, Jydsk Telefon, Fyns Telefon og Tele Sønderjylland, i ét 100 pct.-statsejet holdingselskab for at opnå stærk international konkurrencekraft. Selskabet blev navngivet Tele Danmark A/S. Fem år senere fusionerede holdingselskabets datterselskaber til et landsdækkende teleselskab Tele Danmark.

Mobiltelefoni

I 1982 lanceredes det første fuldautomatiske mobiltelefonsystem (NMT) som et resultat af et samarbejde mellem de nordiske lande. Siden 1982 er der sket en stor teknologisk udvikling af mobilnettet. I 1992 lanceredes 2G-nettet (GSM), der gjorde transmission af data mulig. I 2005 øgedes den målte datahastighed til 384 kbit/s ved lanceringen af 3G-nettet (UMTS). Senest lancerede TDC i 2011 4G-nettet (LTE) med en målt hastighed på op til 100 Mbit/s. På mobiltelefonområdet er der også sket en markant udvikling, siden den første mobiltelefon, der vejede 11,5 kg, blev lanceret i Danmark i 1982. I dag er tre ud af fire nye solgte telefoner smartphones.

Tele Danmark får nye ejere og nyt navn

I 1997 fuldendte staten privatiseringsprocessen af Tele Danmark, der begyndte i 1994, ved at sælge sine resterende aktier til amerikanske Ameritech, der senere blev overtaget af SBC. Samme år blev markedet for fastnettelefoni liberaliseret, og Tele Danmark mistede den hidtidige eneret til fastnettelefoni. Tele Danmark skiftede navn til TDC i 2000 med det formål at opnå et mere internationalt image. I de følgende år gennemførte TDC en række opkøb i Øst- og Centraleuropa og var til stede i op til 16 forskellige lande. I 2004 solgte SBC sin aktieandel, og året efter dannede fem kapitalfonde selskabet Nordic Telephone Company ApS (NTC) og overtog 87,9% af aktierne i TDC.

Transformationen starter

Med kapitalfondenes overtagelse af TDC-aktierne begyndte en gennemgribende transformationsproces af TDC Koncernen. I 2010 frasolgte TDC sit sidste ikke-nordiske aktiv, og i december 2010 genintroducerede NTC TDC-aktien på Københavns fondsbørs og reducerede sin aktieandel til 59,1%.

TDC's ambition

"Det stærkeste teleselskab i Europa i 2012 målt på indtjening, kundetilfredshed...

Som følge af effektivitetsforbedringer, omkostningsbesparelser og frasalg af aktiver, der ikke var kerneaktiver, har TDC markant forbedret sin rapporterede EBITDA-margin. Fra at have en bundplacering blandt sammenlignelige europæiske teleselskaber i 2006, blev TDC den mest effektive operatør i 2011 med en EBITDA-margin på 41,6%.

Det gennemsnitlige årlige afkast til aktionærerne (TSR) overgik både de europæiske teleselskaber, TDC normalt sammenligner sig med, og selskaberne i det danske C20 indeks.

Kundetilfredshedsprogrammet TAK der blev lanceret i 2. kvartal 2009, har været et vigtigt led i processen for at ændre TDC fra at være en produkt- og teknologiorienteret til en kundefokuseret organisation. TDC fokuserer fortsat på at opnå forbedrede kundeoplevelser og har forbedret kundetilfredsheden markant.

Ligeledes har tiltag til at sænke antallet af uacceptable kundeoplevelser også været i fokus.

EBITDA-margin%

Sammenlignelige teleselskaber: Telekom Austria, Telecom Italia, France Telecom, KPN, Swisscom, Telefonica, Telenor, TeliaSonera, Belgacom, Deutsche Telekom, Elisa.

KundetilfredshedIndeksscore

Gennemsnitligt TSR 2006-2011%

Sammenlignelige teleselskaber: Belgacom, BT, Deutsche Telekom, Elisa, France Telecom, KPN, Hellenic Telecommunication, Portugal Telekom, Swisscom, Telecom Italia, Telefonica, Telekom Austria, Telenor, TeliaSonera.

Kilde: Bloomberg

Uacceptable kundeoplevelserIndeks 1K 09=100

... og medarbejderstolthed samtidig med at vi fortsat er rygraden i en dansk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse"

TDC har forbedret medarbejdertilfredsheden markant fra 73 i 2008 til 80 i 2011.

TDC's fokus på at styrke ledelsen har også båret frugt ved at reducere andelen af lavt-præsterende ledere, dvs. med en medarbejdertilfredshedsscore på under 60, fra 13% i 2008 til 2% i 2011.

TDC har investeret massivt i sit telenet for at opretholde en kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Det har betydet, at TDC's gennemsnitlige maksimale bredbåndshastighed i stadig større omfang overstiger den gennemsnitlige efterspørgsel fra danske bredbåndskunder.
MedarbejdertilfredshedIndeksscore

InvesteringerDKKm

Lavt præsterende ledere%

Udbud af og efterspørgsel efter hastighedMbit/s

Kilde: TDC/Erhvervsstyrelsen