Gå til din Personlige RapportTilføj side til personlig rapport+

Privat

2011 kort fortalt

  • Privat erhvervede Onfone i maj 2011 og tilføjede dermed et selskab med et stærkt momentum i markedet og et stærkt brand til den mangfoldige portefølje af brands.
  • TDC lancerede i oktober 2011 et 4G-produkt, der omfatter de ti største byer i Danmark og 29% af befolkningen.
  • Privat lancerede TDC Rate og en ny mobilportefølje ('Pak selv' og andre pakker), som kunderne tog godt imod.
  • Der blev lanceret nye tv-apps, der giver kunderne adgang til nyheder, TDC Play og 100 film som en del af deres abonnement på TVoIP-løsninger.
  • Multiplay-produktet TDC HomeTrios succes fortsatte og bidrog med 29.000 nye kunder i 2011.

Om Privat

Privat er den førende leverandør af telekommunikationsløsninger på privatmarkedet i Danmark.

Privat forbinder venner, familier og små virksomheder i hele Danmark med fastnettelefoni, internet, TVoIP og mobiltjenester. Privat opererer på tværs af markedssegmenterne fra no frills til premium med sine mangfoldige og stærke brands: Telmore, Onfone, M1, Fullrate og TDC. Multibrand-strategien er nøglen til at opfylde de forskellige kundesegmenters behov.

Privat udbyder en række forskellige produkter og tjenester fra taletidskort til unikke produktudbud. Specielt multiplay-kombinationsprodukterne TDC HomeDuo og TDC HomeTrio er meget populære.

Det er Privats ambition at give kunderne adgang til alt uafhængig af tid, sted og enhed. Privat udbyder i dag features som f.eks. video-on-demand (VoD), tv pausefunktioner, online backup af filer med HomeDisk (adgang via pc, tv eller mobiltelefon) samt overvågningsløsninger. Derudover fokuserer Privat på at hjælpe kunderne med at bruge deres smartphones og har derfor introduceret et 'kom-godt-i-gang' program.

Privat har kontakt med sine kunder online, via call-centre og i TDC butikkerne alt efter, hvad kunderne foretrækker.

Resultat i 2011

Omsætning

2011 var præget af hård konkurrence inden for de fleste produktområder især på mobilmarkedet for privatkunder, hvor priskrigen fortsatte. Omsætningen faldt med 1,2% sammenlignet med 2010.

Fastnettelefoni

Trods den fortsatte migrering fra fastnettelefoni til ren mobiltelefoni formåede Privat at begrænse tabet af linjer gennem nye kunder og øget migrering til HomeDuo og HomeTrio. Udover reduceret churn giver Privats multiplay-strategi muligheder for vækst og en unik brand-position.

Den fortsat faldende markedsstørrelse resulterede i et fald i omsætningen på 14,7% sammenlignet med 2010.

Mobiltjenester

Mobilmarkedet er mættet, og den intense priskonkurrence fortsatte i 2011, hvilket sænkede den samlede markedsværdi inden for mobiltjenester. Kombineret med effekten fra regulering af MTR (både SMS og tale) og roaming resulterede det i et 5,9% fald i samlet ARPU inklusive samtrafik og et fald i omsætningen på 3,7% sammenlignet med 2010.

På no frills-markedet forsøger Privat fortsat at øge sin markedsandel og erhvervede således Onfone i maj 2011. Erhvervelsen styrkede multibrand-strategien og understøtter Privats brede og diversificerede brand-portefølje. I september var alle kunder migreret til TDC's net med meget begrænset churn, og Onfone fortsatte med at udnytte sit stærke momentum i markedet til at få flere kunder i andet halvår af 2011.

Erhvervelsen af Onfone kombineret med nylanceringerne (af TDC Rate og den nye mobilportefølje) resulterede i en stigning i antallet af mobiltale-RGU'er på 7,6%, hvilket delvist kompenserede for de ugunstige indvirkninger af priskrigen og regulering.

Internet og netværk

Markedet for internet og netværk var præget af hård konkurrence i 2011 herunder øget konkurrence fra elselskaberne, hvilket medførte højere båndbredde til uændrede eller endda lavere priser samt betydelig konkurrence på supplerende bredbåndstjenester.

Dette resulterede i fald i både ARPU og RGU'er, hvilket havde en negativ indvirkning på omsætningen. Migreringen fra traditionelt bredbånd til HomeDuo eller HomeTrio havde ligeledes en ugunstig indvirkning på xDSL-ARPU’en. Fullrate derimod kunne på grund af øget markedsføring og konkurrencedygtige priser øge antallet af RGU'er.

Dette betød, at Privats omsætning fra internet og netværk faldt med 3,4% sammenlignet med 2010.

Tv

I et forsøg på at opnå øget værdidifferentiering udbyder Privat nye tjenester og lancerede således opgraderinger til hjemmeunderholdningsuniverset i form af tv-apps og tilbuddet '100 film'.

Privat har siden lanceringen af TDC TV i 2005 oplevet fortsat vækst i kundebasen, og i 2011 steg antallet af RGU'er med 25,4%.

Omsætningsfordeling, Privat

Fastnettelefoni 21.3
Mobiltjenester 46.4
Internet og netværk 16.9
Terminaler, installationer mv. 7.0
Øvrige 8.4

Kunderne benytter sig i stigende grad af de tilgængelige udbud - mere end 93% af kunderne har aktiveret 'Mit TDC' i 2011. Den stigende efterspørgsel efter tv-suppleringstjenester resulterede i højere ARPU, hvilket havde en gunstig indvirkning på TDC TV's omsætning, der steg med 27,2% sammenlignet med 2010.

Salg af terminaler, installationer mv.

Omsætning fra terminaler, installationer mv. steg med 131,0% pga. øget salg af smartphones uden tilskud.

Bruttoavance

Privats bruttoavance faldt med mere end omsætningen, hvilket resulterede i et fald i bruttomarginen fra 69,2% i 2010 til 65,8% i 2011.

Faldet i bruttomarginen skyldtes delvist det øgede salg af smartphones, der kun havde en lille positiv afsmittende effekt på bruttoavancen, og delvist faldet i omsætning fra fastnettelefoni, der har en høj bruttomargin. Faldet blev kun delvist opvejet af, at de regulatoriske prisreduktioner ingen indvirkning havde på bruttoavancen pga. tilsvarende reducerede transmissionsomkostninger. Transmissionsomkostningerne faldt pga. 6,2% lavere omkostninger til netværk allokeret fra Operations som følge af effektivitetsforbedringer.

EBITDA

Privats evne til at nedbringe personaleomkostninger og eksterne omkostninger opvejede delvist faldet i bruttoavancen og resulterede i et fald i EBITDA på 4,7%.

Besparelser på eksterne omkostninger skyldtes hovedsageligt væsentligt reducerede kundeakkvisitionsomkostninger pga. introduktionen af TDC Rate og i mindre grad lavere it-omkostninger. Øgede markedsførings- og annonceringsomkostninger som følge af den intense priskonkurrence modvirkede den gunstige udvikling.

Privat fastholdt samme niveau i personaleomkostningerne pga. fald i det gennemsnitlige antal ansatte, hvilket blev delvist opvejet af erhvervelsen af Onfone. Som en del af det kundeorienterede TAK-program øgede Privat tidsforbruget på hver kunde trods de fortsatte omkostningsbesparelser.

Udvalgte hovedtal
Privat   2011 2010 Ændring i %
  DKKm      
Omsætning   9.024 9.130 (1,2)
   Fastnettelefoni   1.926 2.257 (14,7)
   Mobiltjenester   4.184 4.343 (3,7)
   Internet og netværk   1.521 1.574 (3,4)
   Terminaler, installationer mv.   633 274 131,0
   Servicetelefonitjenester   138 172 (19,8)
   Tv   528 415 27,2
   Øvrige¹   94 95 (1,1)
Transmissionsomkostninger og vareforbrug   (3.082) (2.813) (9,6)
Bruttoavance   5.942 6.317 (5,9)
         
Eksterne omkostninger   (1.463) (1.655) 11,6
Personaleomkostninger   (796) (802) 0,7
Andre indtægter og omkostninger   1 4 (75,0)
EBITDA før pensionsindtægter   3.684 3.864 (4,7)
Pensionsindtægter   - - -
EBITDA   3.684 3.864 (4,7)
         
Bruttomargin % 65,8 69,2 -
EBITDA-margin % 40,8 42,3 -
         
Organisk omsætning² DKKm 9.024 9.269 (2,6)
Organisk EBITDA² DKKm 3.684 3.915 (5,9)

1 Omfatter rykker- og regningsgebyrer mv.

2 Rapporteret omsætning og EBITDA eksklusive indvirkningen fra tilkøb og frasalg samt indvirkningen fra regulatoriske prisjusteringer.


Udvalgte operationelle data
Privat   31. dec. 2011 31. dec. 2010 Ændring i %
RGU-base (1.000)      
Fastnet   1.008 1.112 (9,4)
Mobil (tale)   2.201 2.046 7,6
   Prepaid-kort   189 229 (17,5)
   Abonnementer³   2.012 1.817 10,7
Mobilbredbånd   162 130 24,6
Internet   671 680 (1,3)
TDC TV   158 126 25,4
Samlet RGU-base   4.200 4.094 2,6
   Dual play-bundles   366 304 20,4
   Triple play-bundles   145 116 25,0
         
ARPU DKK / måned      
PSTN/ISDN   179 182 (1,6)
Mobil (tale), samlet   159 169 (5,9)
   Prepaid-kort   50 51 (2,0)
   Abonnementer³   168 186 (9,7)
IP4   311 304 2,3
         
FTE'er        
Antal FTE'er (ultimo året)   1.996 2.037 (2,0)
Gennemsnitligt antal FTE'er   2.003 2.110 (5,1)

3 Inklusiv Telmore/M1 og fra Q2 2011 Onfone

4 Bredbånd, VoIP og Tv per bredbånd RGU.